Home

Penning a Thought or Two

Place to put what I think, did, or just what I would want to refer to in the future

Latest from the Blog

Kelas maya, Linux, dan aplikasi yang diguna pakai.

Sedang banyak ragam kehidupan kembali kepada asal (kemungkinannya) selepas program vaksinasi dijalankan (pada sesuatu kawasan), saya memasuki dunia pengajaran maya sedikit terlewat. Ia hanyalah suatu kelas peribadi yang diberikan luar waktu sekolah (tusyen peribadi). Saya pernah memberikan khidmat ini dahulu secara face-to-face. Tetapi saya tidak pernah merasa begitu gembira dengannya kerana akhirnya hanya mereka yangContinue reading “Kelas maya, Linux, dan aplikasi yang diguna pakai.”

Menghantar dan Menerima Fail dan Dokumen (Antara Telefon dan Komputer) – Tetapi memberi tumpuan hanya kepada proses penghantaran

Terdapat pelbagai sebab kita mahu menghantar sesuatu fail dari telefon pintar kita kepada komputer atau sebaliknya iaitu dari komputer kepada telefon. Cara yang paling mudah bagi telefon berperisian Android dan komputer yang menjalankan sistem operasi Linux adalah menhubungkan kedua-dua peralatan tersebut menggunakan kabel USB. Telefon tersebut biasanya akan dikesan oleh Sistem Operasi komputer sebagai alatContinue reading “Menghantar dan Menerima Fail dan Dokumen (Antara Telefon dan Komputer) – Tetapi memberi tumpuan hanya kepada proses penghantaran”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started